دیدار سرپرست بخشداری مرکزی با اعضای جدید شوراهای روستاهای پرک و فضل آباد

در نشست صمیمی که سرپرست بخشداری مرکزی و دو نفر از کارشناسان بخشداری مرکزی با اعضای جدید شوراهای روستاهای پرک و فضل آباد داشتند بر لزوم اتحاد اعضای شورا و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات شورا تأکید شد.

لازم به ذکر است روستای فضل آباد در سال 92 مجوز تشکیل شورای اسلامی روستایی را کسب نموده است.