ديدار مردمي سرپرست بخشداري مركزي با اهالي روستاي بنستان

در مراسمي با حضور سرپرست بخشداري مركزي، كارشناسان مربوطه و همچنين معتمدين روستا كه در مسجد روستاي بنستان برگزار گرديد، مسائل و مشكلات روستا در حوزه هاي مختلف از جمله مشكل نبود نانوائي وآرد خام، مسائل ورزشي و طرح هادي روستا مورد  بررسي قرار گرفت. همچنين برنامه هاي آينده بخشداري مركزي نيز در خصوص مسائل پيش روي روستا  بيان  گرديد.