به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ صبح امروز جلسه هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان بهاباد با حضور فرماندار و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات به منظور تعیین شعب اخذ رأی شهر بهاباد و بخش مرکزی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه تعداد 19 شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات پیش رو در شهر بهاباد و بخش مرکزی تعیین شد که از این تعداد 10 شعبه ثابت و 9 شعبه سیار است.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد در این جلسه با بیان اینکه تعیین شعب اخذ رأی توسط هیأت های اجرایی و با هماهنگی هیأت نظارت بر انتخابات صورت می گیرد گفت: به دلیل وجود زیرساخت های مناسب از جمله خطوط ارتباطی، تعیین مدارس به عنوان شعبه اخذ رأی اولویت داشته باشند.

عباس اقبال تصریح کرد: تعیین تعداد شعب اخذ رأی باتوجه به بعد مسافت، و پراکندگی روستاها و در نظر گرفتن تعداد ساکنان منطقه مشخص می شود که 9 شعبه در شهر بهاباد و 10 شعبه در دهستان جلگه تعیین شد.

گفتنی جلسه تعیین شعب اخذ رأی در بخش آسفیچ نیز برگزار شده است که بعد از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.