برگزاری جلسه تعیین عوارض خارج از محدوده بخش مرکزی و آسفیچ

در شنبه مورخ 91/05/28 جلسه ای در خصوص تعیین عوارض خارج از محدوده با حضور بخشداران و رؤسای شورای بخش مرکزی و آسفیچ به همراه مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان و کارشناس فنی دهیاریها در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

در پایان مصوبات زیر به تصویب حاضرین رسید:

1ـ دهیاران موظفند کلیه ساخت و سازهای داخلی محدوده شامل (مسکونی، تجاری، کارگاهی، دامداری، انبار، اتاق کشاورز، حصارکشی و ...) را جهت دریافت پروانه به شرکت تعاونی دهیاریهای بهاباد معرفی نمایند.

2ـ در ارتباط با عوارض کسب و کار، پیشنهاد گردید توسط فرمانداری بهاباد به مجمع امور صنفی شهرستان ابلاغ شود که عوارض سالیانه کسبه روستا به شرکت تعاونی دهیاریها معرفی شوند.

3ـ در رابطه با دریافت عوارض معادن، توسط بخشداری به معادن ابلاغ و شرکت تعاونی طبق تفاهم نامه عوارض را وصول نماید.