برگزاری جلسه برنامه ريزي جهت گسترانیده شدن سفره افطاري مقام معظم رهبري در روستای ببروئیه
در جلسه اي كه روز يكشنبه با حضور بخشدار مركزی، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان، نماينده اداره راه و شهرسازی و جمعی از دهياران و معتمدين محل در دهياري بنستان تشكيل شد، در خصوص برنامه ريزي مراسم افطاري مقام معظم رهبري كه دوشنبه مورخ 23/5/91 در روستاي ببروئيه برگزار مي شود، تصميماتي اتخاذ گرديد.