برگزاري جشن قرآن آموزی دانش آموزان پایه ابتدای در دبستان سمیه بهاباد