در جلسه ای با حضور فرماندار بهاباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی ازکارآفرینان موفق در شهرستان، تشکیل مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

عباس اقبال فرماندار بهاباد در این جلسه ضمن استقبال از تشکیل اینگونه مراکز درشهرستان و اعلام آمادگی همکاری برای راه اندازی آن در چارچوب قوانین گفت: همراهی دانشگاه و کارآفرینان موفق شهرستان در تأسیس مجموعه مورد نظرمی تواند موفقیت سرمایه گذاری های آتی و حتی فعلی را درشهرستان در پی داشته باشد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هم ضمن تشریح دستورالعمل تشکیل مراکز مشاوره گفت: این مراکز می تواند براساس ظرفیت و پتانسیل توسعه در هر شهرستان و زیرشاخه هایی که برای این مراکز پیش بینی شده تشکیل گردد.

علی اصغرنوری شادکام افزود: قطعاً راه اندازی این مراکز موجبات هم افزایی بیشتر بین صاحبان ایده وسرمایه خواهد شد.

حدادزاده، یکی ازکارآفرینان موفق درشهرستان نیز ضمن استقبال ازموضوع به اهمیت مشاوره قبل ازراه اندازی هر گونه کسب و کار اشاره کرد و گفت: برای موفقیت دراین کار باید از کادر فنی  مجرب و مرتبط با کار و خوش فکر استفاده کرده و البته مورد حمایت مسئولین شهرستان نیز باشند.