بازدید مدیرکل نظارت فنی و عمرانی مرکز توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی، در بازدیدی که با حضور مدیرکل نظارت فنی و عمرانی مرکز توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری، سرپرست بخشداری مرکزی، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست اداره راه و شهرسازی، بخشدار آسفیچ و برخی از کارشناسان از روند اجرای طرح هادی روستای سنجدک، جاده کویجان ـ بنستان و همچنین آسفالت جاده آسفیچ ـ کوهبنان بازدید صورت گرفت. در نیز پایان از موزه علوم طبیعی بهاباد دیدن نمودند.