بازدید فرماندار بهاباد از روستاهای علی آباد و درب هنز

 

فرماندار بهاباد به همراه بخشدار مرکزی و جمعی از رؤسای ادارات از روستاهای علی آباد و درب هنز دهستان جلگه بازدید كرد و در جلساتی كه در روستاهای مذكور تشكيل شد، ضمن بررسی مشکلات مردم، در خصوص پیگیری و رفع آنها تصمیماتی اتخاذ گردید.