بازدید بخشدار مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد
"محسن نعیمی" بخشدار مرکزی بهاباد به همراه "اصغر خوش خوش آبادی" رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی و تعدادی از کارشناسان فرمانداری و بخشداری مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد بازدید نمود.
این کلاس ها شامل آموزش نقاشی ویژه کودکان و آموزش نقاشی با رنگ و روغن ویژه بزرگسالان است و مربيان کلاس های مذکور "حسين ابراهیمی" و خانم ابراهیمی می باشند.