بازدید بخشدار مرکزی از تنگل بهدان
بخشدار مرکزی به همراه دهیار و کارشناسان فرمانداری و بخشداری از روستاهای فردوس، بهدان، خدافرین بازدید نمودند.
در این بازدید که به مدت سه ساعت به طول انجامید مقرر شد مشکلات روستا از جمله آب آشامیدنی، استخر ذخیره آب، قنات و راه روستایی بررسی و برای حل آن جلسه ای در اسرع وقت با ادارات مرتبط برگزار و رسیدگی گردد.