آلودگی و مزاحمت های واحدهای مرغداری مجاور روستای کویجان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه "نعیمی" بخشدار مرکزی بهاباد در خصوص لزوم رسیدگی به درخواست مردمی در اعتراض به ساخت مرغداری در اطراف روستای کویجان توضیحاتی را بیان نمود.
در پایان مقرر گردید زیرساخت های لازم در پهنه اکبر آباد، آسفیچ از سوی دستگاههای زیربط مورد پیگیری قرار گیرد و هیچگونه مجوزی در منطقه صادر نشود و افراد متقاضی به پهنه های تعریف شده شهرستان هدایت، و دهیاریها قبل از صدور مجوز ساخت، تبعات اجتماعی را در نظر بگیرند.