برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

تیموری سرپرست فرمانداری بهاباد با توجه به ضرورت آینده نگری برای اشتغال و نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد گفت: برنامه ریزی باید صورت گیرد تا آموزش ها هدفمند و مهارت محور باشد تا بتوان نیروی انسانی آینده ساز تحویل جامعه دهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ سرپرست فرمانداری بهاباد در این جلسه ضمن تبریک هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش، اهمیت جلسات شورای آموزش و پرورش را بسیار مهم برشمرد و افزود: جلسات شورای آموزش و پرورش نباید فقط به امر گزارش دهی و صرفا ارائه آمار و ارقام معطوف شود و این شوراها در جهت رفع مشکلات آموزش و پرورش با استفاده از تمرکززدایی و تفویض اختیار بیشتر گام بر دارند.

"علیرضا تیموری" افزود: با توجه به ضرورت آینده نگری برای تولید و اشتغال و نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد گفت: برنامه ریزی باید صورت گیرد تا آموزش ها هدفمند و مهارت محور باشد تا بتوان نیروی انسانی آینده ساز تحویل جامعه دهیم.

وی با اشاره به مزایا و آسیب های استفاده از فضای مجازی توسط دانش آموزان خواستار توجه به این مسئله و آموزش روش صحیح و حضور کارشناسان در مدارس پیرامون آسیب های اجتماعی و مضرات فضای اجتماعی برای دانش آموزان شد و تصریح کرد: متأسفانه اولیاء دانش آموزان امکانات رفاهی در اختیار دانش آموزان قرار می دهند و نظارتی بر چگونگی استفاده از این وسایل ندارند.

تیموری با بیان اینکه باید زمینه پیشرفت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم شود گفت: باید کارگروه های فرهنگی، آموزشی تشکیل شود و از فکرها و ایده های جدید استفاده شود و  در این زمينه هرگونه همکاری را خواهیم نمود.

امام جمعه بهاباد طی سخنانی با تاکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانش آموزان گفت: در بحث فرهنگی بیشترین کسانی که می توانند در دانش آموزان تاثیر گذار باشند معلمان هستند.

حجت الاسلام بشکانی افزود: با توجه به رشد جمعیت در شهرستان باید در کنار مباحث علمی و آموزشی، نگاه ویژه ای به بحث فرهنگ شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد با ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده گفت: تمام تلاش ما این است تا با اقدامات و آموزش هایی که انجام می شود نیروی انسانی کارآمد تحویل جامعه دهیم.

"حسن رزاقی" همچنین به بیان مشکلاتی از جمله کمبود فضای آموزشی، بهداشت مدارس و بررسی آسیب های فضای مجازی پرداخت.

وی افزود: با همه این مشکلات و کمبودها به ویژه نبود مؤسسات آموزشی، با اقداماتی که صورت گرفت نتایج خوبی حاصل شد؛ به طوریکه دانش آموزان رتبه های برتر کشوری و استانی را کسب نمودند.