سرپرست فرمانداری بهاباد؛

پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند فرهنگ سازی است

تیموری سرپرست  فرمانداری بهاباد در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز شهرستان گفت: رسالت این کارگروه، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است که می طلبد با فرهنگ سازی و توجه به قوانین موجود آن را عملی کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ سرپرست  فرمانداری بهاباد در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز شهرستان اظهار داشت: رسالت این کارگروه، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است که می طلبد با فرهنگ سازی و توجه به قوانین موجود آن را عملی کنیم.

"علیرضا تیموری" تأکید نمود: ادارات خدمات رسان با افزایش تعامل و همکاری یکدیگر، از ارائه خدمات به ساختمان های غیر مجاز خودداری کنند.

انجام اقدام پیشگیرانه و ارائه راهکار در خصوص ساخت و سازهای غیراصولی و تبیین نحوه واگذاری اراضی مستثنیات عمومی روستاها به اشخاص حقیقی و حقوقی از مهمترین مصوبات جلسه بود.