برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد
اولین جلسه کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان بهاباد در سال جاری به ریاست باقری، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مشاور طرح آمایش و مسئولین ادارات عضو کمیته با موضوع بررسی سند آمایش شهرستان و ارائه گزارش عملکرد و جذب اعتبارات بودجه ۱۴۰۲ در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
باقری معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرماندار در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات خوبی در سطح ملی برخوردارند، گفت: مدیران دستگاه‌های شهرستان باید پیگیری مستمر داشته باشند تا متناسب با پروژه هایی که در دست اجرا دارند سهم شهرستان را اخذ نمایند تا افزایش روند رو به رشد شاخص های توسعه  در شهرستان باشیم.