بازدید استاندار یزد از مجتمع ادارات شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد
"مهران فاطمی" استاندار یزد در سفر به شهرستان بهاباد با همراهی امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین از مجتمع ادارات شهرستان بهاباد بازدید کرد.