افتتاح پروژه آبرسانی مجتمع امام علی شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد

بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای بخش آسفیج شهرستان بهاباد در آیینی با حضور استاندار یزد و فرماندار بهاباد / با بهره برداری از این پروژه با اعتبار1050 میلیارد ریال، 5760 نفر از جمعیت این روستا ها، از نعمت آب پایدار بهره مند شدند