جلوه هایی از شکوه حضور حماسی مردم بهاباد در انتخابات دوم اسفند

مردم شهرستان بهاباد امروز جلوه هایی از حضور و شعور حماسی را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم زدند.

مردم شهرستان بهاباد امروز جلوه هایی از حضور و شعور حماسی را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم زدند.