پنجمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته انطباق با حضور سرپرست بخشداری و کارشناسان بخشداری در تاریخ 13/12/92 در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای سنجدک، کریم آباد، جعفرآباد و دهیاری حسین آباد سرکازه ودهیاری بنستان مورد بررسی  و در خصوص مصوبات تصمیم گیری شد.