پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.

با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان بهاباد پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.