هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بهاباد تشکیل شد

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، روز چهارشنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بهاباد به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضور اعضای هیأت نظارت شهرستان و اکثریت معتمدین محلی دعوت شده در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سرپرست فرمانداری بهاباد از آمادگی ستاد انتخابات شهرستان برای برگزاری شایسته انتخابات خبر داد و تصریح كرد: مجریان انتخابات اعم از اعضای اجرایی و نظارت به عنوان امین مردم باید در حفظ و نگهداری آرای مردم کوشا باشند و از آن صیانت كنند.

"مصطفی سالاری" سپس به ارائه برخی از وظایف هیأت اجرایی انتخابات پرداخت و تصریح کرد: با توجه به برگزاری هم زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، یکی از وظایف مهم هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب اعضای شعب اخذ رأی می باشد.

وی در ادامه به برخی از مواد اصلاحیه قانون برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: در اصلاحیه قانون انتخابات، دادستان و یک نفر معتمد محلی به اعضای هیأت اجرایی ریاست جمهوری اضافه شده است.

در پایان جلسه 9 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت اجرایی شهرستان تعیین شدند.

فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان به همراه 9 نفر از معتمدین، هیأت اجرایی انتخابات را تشكیل می دهند.

اسامی اعضای منتخب اصلی هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بهاباد به شرح ذیل است:

1-    علی اکبر رحمتیان

2-    غلامحسین خانی زاده

3-    محمد غنی زاده

4-    اکبر قاسمی

5-    محمدعلی اخوان

6-    حسین شیخ زاده

7-    حسین طلایی

8-    حسن کاظمی

9-    محمد باقری

همچنین اسامی اعضای هیئت نظارت انتخابات ریاست جمهوری شهرستان به شرح ذیل می باشد:

1-    اکبر غنی پور

2-    حجت الاسلام محمدعلی اخوان

3-    علیرضا تیموری

 

 

بخشی از متن کامل قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری

فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

 ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد .

تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یکی از 8 نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

تبصره 2 ـ در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیئت اجرایی شرکت نماید .

ماده 39 ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1 ـ تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 2ـ معتمدین هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.

تبصره 3 ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.

ماده40 ـ هیچیک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:

الف ـ خویشاوندی نسبی. پدر، مادر، فرزندی، برادر و خواهر.

ب ـ خویشاوندی سببی. همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده 41 ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند

تبصره 1 ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند .

تبصره 2 ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد .

ماده 42 ـ هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده 43 ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد .

ماده 44 ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

ماده 45 ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقلیل می یابد.

ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد . یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود .

ماده 47 ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .

تبصره 1 ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .

تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره 3 ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید .

ماده 49 ـ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد .

ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .