از بين صنايع دستي , فرش دستباف از جايگاه بالائي برخوردار مي باشد به طوري كه در شركت تعاوني فرش دستباف آن 1100 نفر عضو مي باشند و 1800 دار قالي تحت پوشش اين شركت مي باشد .
توليد ساليانه فرش 5000 متر مربع بوده  و در اندازه هاي گوناگون از 5/1 تا 12 متري با طرح و نقشه كاشان و ندرتاَ يزد بافته مي شود كه 85 درصد آن به خارج از كشور صادر مي گردد .
مواد اوليه فرش پشم مي باشد كه 50 درصد خارجي آن از طريق صنف اتحاديه و 50 درصد ديگر از شهرستان سيرجان و خود منطقه تامين مي شود .
از ساير محصولات صنايع دستي مي توان بادبزن , جارو , سبد و كلاه حصيري ( از برگ درخت خرما بافته مي شود ) را نام برد .