به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم از کاندیداهای احتمالی شوراهای اسلامی خواست از هرگونه تبلیغات زودهنگام خودداری کنند.
عباس اقبال براساس برنامه زمانبندی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمان انتشار آگهی اسامی داوطلبان را 18 تا 20 اردیبهشت96 اعلام نمود و گفت: تبلیغات زودتر از موعد خلاف قانون است و تا زمانی که آگهی انتخابات صادر نشده، هرگونه تبلیغات انتخاباتی به صورت حقیقی و مجازی از سوی کاندیداهای احتمالی ممنوع و تخلف است.
وی تأکید کرد: انتشار لیست گروهی افراد نیز به منظور تبلیغ قبل از تأیید صلاحیت، تخلف محسوب می شود و با افرادی که از این طریق و پیش از تأیید صلاحیت ها تبلیغ کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
فرماندار بهاباد تصریح کرد: انتشار اسامی افراد و همچنین تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی، به هیچ وجه مجاز نیست.
اقبال با بیان اینکه قانونمندی، رعایت ضوابط و شرایط انتخابات است گفت: داوطلبان تبلیغات انتخاباتی خود را به زمان مربوط به خود موکول کنند و به قانون احترام بگذارند چرا که باید قانونمندی خود را به مردم نشان دهند.
گفتنی است زمان تبلیغات داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، از 21 تا 27 اردیبهشت96 به مدت یک هفته می باشد.