نمايشگاه طبيعت سبز افتتاح شد

 

 

نمایشگاه طبیعت سبز  با حضور بخشدار آسفیچ، مدير استانی پروژه مناريد، رئيس منابع طبيعي و آبخيز داري شهرستان، مدير جهاد کشاورزي در محل کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

همچنین در این مراسم چند درخت توسط مسئولين کاشته شد.