نمايشگاه "حريم ريحانه" در روستاي احمدآباد افتتاح شد

نمايشگاه "حريم ريحانه" شامل بخش هاي متنوعي از جمله: نمايشگاه كتاب دفاع مقدس، بسيج و همچنین نمايشگاه اسناد كمك هاي مردم بهاباد و توابع به جبهه ها در 8 سال دفاع مقدس مي باشد.

این نمایشگاه با حضور بخشدار مركزي، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج و جمعي از مسئولين شهرستان و بخش مركزي افتتاح گرديد.

لازم به ذكر است اين نمايشگاه تا روز سه شنبه مورخ 5 دیماه 91 ادامه دارد.