به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان بهاباد برای معلولین و جانبازان به ریاست معاون فرماندار بهاباد، رئیس اداره بهزیستی، رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد و مسئولین ادارت مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.
معاون فرماندار بهاباد با بیان اینکه حق معلولین است همانند دیگر مردم از امکانات شهر استفاده کنند گفت: مهمترین دغدغه مسئولین ادارات و نهادها باید خدمت به معلولین باشد تا شهری قابل دسترسی برای معلولان داشته باشیم.

محمد هوشمند تأکید کرد: مبلمان شهری و ساختمان ها باید متناسب با وضعیت جسمانی معلولین به طور جدی دنبال شود.
اصلاح دسترسی به بانک رفاه کارگران بهاباد و عابر بانک در محل پست بانک و تشکیل تیم نظارت بر نقشه ساخت ساختمان ها و معابر جدید جهت استفاده معلولین و جانبازان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.