مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاری ها مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای با حضور بخشداران مرکزی و آسفیچ، تعدادی از دهیاران، رئیس نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری مسائل و مشکلات شرکت بررسی و با عنایت به اتمام دوره قانونی هیأت مدیره جهت برگزاری مجمع تصمیماتی اتخاذ گردید.