به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان بهاباد؛ در اجرای تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با دستور مقام قضایی شهرستان بهاباد 2.6 هکتار از اراضی ملی شهرستان بهاباد كه توسط متخلفین اقدام به كشت و زرع شده بود، رفع تصرف و به دولت جمهوری اسلامی ایران باز گردانده شد.

در اجرای این حكم كه با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی بهاباد و نماینده نیروی انتظامی انجام شد، اراضی تصرفی تسطیح و اعاده وضع به حال سابق گردید.