دیدار سرپرست بخشداری مرکزی از "ولی زاده" خیر روستای کریم آباد

سرپرست بخشداری مرکزی و اعضای شورای اسلامی روستای کریم آباد با "ولی زاده" خیر روستا دیدار کردند.

در این دیدار صمیمانه محمد هوشمند سرپرست بخشداری مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده "ولی زاده" که منزل فرزندش مرحومش را در اختیار مؤسسه قرآنی بیت الاخزان قرار داده است برای خانواده آن مرحوم طلب صبر از خداوند متعال نمود.