به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛  "آرن ریجال" ارزیاب بین المللی پروژه منارید و "حمید فراهانی" ارزیاب ملی پروژه منارید به همراه مدیر استانی پروژه منارید و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با فرماندار بهاباد دیدار نمودند.

در این دیدار در خصوص روند اجرای پروژه منارید و فرصت های ایجاد شده برای شهرستان به واسطه اجرای این پروژه بین المللی، مطالبی بیان گردید.

فرماندار بهاباد ضمن ابراز رضایت از اجرای پروژه منارید در شهرستان در مورد ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در مردم روستای کمکوئیه، کشت گیاهان دارویی در روستاها و درآمد حاصل از آنها، سند گردشگری شهرستان، پرورش زنبور عسل و گسترش آن در سطح شهرستان و تشکیل شرکت تعاونی روستای در وحدت آباد توسط زنان روستایی توضیحاتی بیان داشت.