دانلود گزارش عمکلرد فرمانداری، ادارات و نهادهای شهرستان بهاباد

 

 

* دانلود گزارش عملکرد فرمانداری بهاباد (از شهریور 1390 لغایت شهریور 1391)

 

 

* دانلود گزارش عملکرد ادارات و نهادهای شهرستان بهاباد (از شهریور 1390 لغایت شهریور 1391)