جلسه بخشدار مرکزی با جمعی از دهیاران دهستان جلگه و بنستان

در این جلسه که در دفتر بخشدار مرکزی با حضور جمعی از دهیاران دهستان جلگه و بنستان برگزار گردید در خصوص مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان و دهیاری های دهستان جلگه و بنستان بحث و تبادل نظر شد.