به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ با توجه به هشدار سازمان هواشناسی در رابطه با بارش رگباری احتمالی در اواخر روز یک شنبه و دوشنبه 24 و 25 بهمن ماه 95 جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بهاباد جهت هماهنگی و آمادگی این ستاد به منظور پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث احتمالی تشکیل شد.

معاون فرماندار بهاباد گفت: همه مدیران دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران موظف هستند با تمام توان آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت وقوع سیل برای خدمات دهی فوری وارد عمل شوند.

محمد هوشمند با تأکید بر اینکه تمام امکانات شهرستان باید در جهت رفع مشکلات بسیج شود خواستار برنامه ریزی و استفاده صحیح از امکانات نیروها شد.

در این جلسه مقرر شد ضمن بازدید از سیل بندهای منطقه و بندهای خاکی، موانع موجود برطرف و نیروهای ستاد درآماده باش کامل باشند تا در زمان وقوع حوادث کمک رسانی به نحو مطلوب انجام گیرد.