برگزاری جلسه توجیهی ـ آموزشی دهیاران بخش مرکزی

این جلسه با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، رؤسای ادارات جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن و جمعی از کارشناسان بخشداری تشکیل شد.

در ابتدای جلسه "رحمتیان" رئیس جهاد کشاورزی بهاباد ضمن بیان سهم 5 درصدی اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان و لزوم اطلاع رسانی به کشاورزان جهت ثبت نام در سامانه بهره برداری کشاورزی تأکید نمود و در خصوص برخی از مسائل و مشکلات در حوزه کشاورزی و امور دام، زراعت و باغبانی، امور اراضی، مرکز خدمات کشاورزی و برگزاری کلاس های ترویجی مطالبی را ایراد نمود.

در ادامه کارشناس "رفیعیان" بنیاد مسکن نیز در خصوص فعالیت های بنیاد و طرح های هادی مطالبی بیان نمود و پس از آن سرپرست بخشداری مرکزی، کارشناس مالی و فنی دهیاریها، کارشناس عمرانی و برنامه ریزی، فرهنگی سیاسی و اجتماعی نیز به بیان گزارشات برخی از موارد در حوزه کاری خود پرداختند.

در پایان مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها نسبت به ارائه گزارش حضور یک ماهه خود در شرکت مطالبی را بیان داشت.