برگزاري مسابقه نقاشي در مدرسه هشتم شهريور به مناسبت هفته نيروي انتتظامي

به مناسبت هفته نيروي انتظامي و هفته جهاني كودك مسابقه نقاشي با موضوع نيروي انتظامي، بين دانش آموزان دبستان هشتم شهريور وحدت آباد برگزار شد.

بخشدار آسفيچ ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي و هفته جهاني كودك از مسئولين آموزشي در خصوص بيان نقش پليس و امنيت جامعه تقدير و تشكر به عمل آورد.

در ادامه فرمانده پاسگاه انتظامي آسفیچ نیز در مورد اعتماد و اطمينان به پليس ونكات ايمني با دانش آموزان صحبت كرد.

در پايان مسابقه، نقاشي هاي دانش آموزان به معرض نمایش گذاشته شد.