بخشدار مرکزی بهاباد از کتابخانه روستایی بنستان بازدید نمود

صبح روز شنبه مورخ 14/5/91 بخشدار مرکزی بهاباد به همراه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و مسئول دهیاری بنستان از کتابخانه روستای بنستان که هم اکنون در حال تعمیر و گسترش فضا می باشد، بازدید نمود.

در این بازدید "محسن نعیمی" بخشدار مرکزی قول مساعد داد که حتی المقدور کمک های مالی جهت بهره برداری هر چه سریعتر از این کتابخانه را پرداخت نماید.

رئیس اداره کتابخانه ها نيز گفت در صورت امکان و همکاری نهاد کتابخانه ها، منابع اطلاعاتی موردنیاز کتابخانه را تامین خواهد كرد.

 "مهديه السادات رضوي" در ادامه از دلسوزی ها و همکاری بخشدار مرکزی و توجه وی به فعالیتهای فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی تقدیر و تشکر نمود و همچنین ضمن تقدیر از  مسئولین دهیاری، از آنها خواست همچنان به فعالیتهای خود در جهت جذب کمک های مردمی و تسریع در تعمیر کتابخانه و اشاعه فرهنگ کتابخوانی تلاش نمایند.