بازدید نماینده مرکز آمار ایران در استان یزد از کلاسهای آموزشی مأموران سرشماری شهرستان بهاباد
به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان بهاباد "سالاری" نماینده مرکز آمار ایران از محل برگزاری دوره های آموزشی مأموران سرشماری این شهرستان که از تاریخ 16/7/90 به مدت دو هفته در محل کانون شهید بهشتی بهاباد برگزار می گردد بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید "مصدق" مدرس این دوره های آموزشی، گزارشی از روند تشکیل ستاد و دوره های آموزشی در شهرستان بهاباد مطالبی بیان نمود.
"سالاری" نماینده مرکز آمار ایران نیز در خصوص سرشماری و نحوه انتخاب کارشناسان و مأموران سرشماری، در پایان این دوره آموزشی مطالبی را بیان، و از روند برگزاری این دوره های آموزشی در بهاباد ابراز رضایت نمود.