بازدید معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری از شرکت تعاونی دهیاری ها

معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به همراه سه تن از کارشناسان آن دفتر از روند فعالیت شرکت تعاونی دهیاریها بازدید نمودند.

همچنین بازدید از کارخانه آسفالت، بازدید از گاوداری شرکت و تشکیل جلسه پیرامون مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاری ها از دیگر برنامه های ایشان بود.