به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ فرماندار و رئیس هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد در آخرین روز ثبت نام شوراها به همراه معاون خود و مسئول ستاد انتخابات شهرستان از ستاد انتخابات بخش آسفیچ بازدید در جریان آخرین وضعیت تعداد ثبت نام کنندگان قرار گرفت.

عباس اقبال در حاشیه این بازدید گفت: تا ساعت چهارده امروز 176 نفر ثبت نام نموده اند که از این تعداد  114 نفر در بخش آسفیچ، 46 نفر در بخش مرکزی و 16 نفر برای شورای اسلامی شهر بهاباد نام نویسی و ثبت نهایی شده اند.

اقبال ضمن تقدیر و تشکر از خدمات انجام شده توسط دست اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان و بخش آسفیچ باتوجه به بخشنامه ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد انتخابات در این بخشنامه ساعت 22 امشب را برای ثبت نام اعلام نموده و در صورت حضور مراجعه کننده تا ساعت 24 تمدید و نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام خواهد شد.