بازدید تعدادی از اصحاب رسانه از نحوه عملکرد طرح بین المللی منارید در روستای کریم آباد

در این بازدید که با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، رؤسای ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر اجرایی پروژه منارید و تعدادی از کشاورزان روستا در محل یکی از مزارع کشاورزی روستای کریم آباد برگزار شد اصحاب رسانه سؤالات و دیدگاه های خود را در رابطه با عمکلرد پروژه بین المللی منارید در این روستا بیان نموده و کارشناسان ذیربط پاسخ های خود را ارائه نمودند.