به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ بخشدار مرکزی به همراه رئيس ادره محيط زيست و كارشناس جهاد كشاورزي شهرستان از زمین های پیشنهادی جهت احداث مجتمع دامداري در روستای جعفرآباد بازدید نمود و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.