بازديد بخشدار مرکزی از مهد كودك و پيش دبستاني روستاهاي كريم آباد و گرگين آباد

در بازديدي كه بخشدار محترم مركزي به همراه رئيس محترم اداره بهزيستي شهرستان و چند تن از كارشناسان مربوطه از مهد كودك روستاهاي كريم آباد و گرگين آباد به عمل آوردند تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقرر شد در خصوص خريد و تامين وسايل بازي موردنياز، اداره بهزيستي با همکاری بخشداري مركزي پيگيري هاي لازم را انجام دهند و مسئولين مهد كودك هم به همراه شورا و دهيار روستا پيگيري لازم جهت دريافت كمك هزينه هاي تعميرات صورت گرفته  را از طريق مديريت معدن چادرملو پيگير شوند.