بازديد بخشدار ، امام جمعه و مسئولين شهرستان به مناسبت روز نهم دي ماه

در آستانه نهم دي ماه "روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت " بخشدار آسفيچ به اتفاق امام جمعه وجمعي از مسئولين شهرستان از خانواده شهداء بخش بازديد بعمل آورد. 

بعد از اين مراسم نماز جماعت به امامت حجت الاسلام دهقاني در مسجد جامع آسفيچ برگزار وامام جمعه محترم در مورد قيام يكپارچه و آگاهانه ملت عاشورايي وبصير ايران اسلامي مطالبي رابيان كردند.