اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد انتخاب شدند

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، در اجرای ماده 33 قانون انتخابات شوراهای اسلامی روستا، روز پنج شنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد با حضور بخشدار مركزی، عضو هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی و اكثریت معتمدین بخش در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه "محسن نعیمی" بخشدار مركزی بهاباد طی سخنانی حضور حداکثری در انتخابات را نشانه اقتدار ملت دانست و گفت: خلق حماسه سیاسی با حضور آگاهانه و پرشور مردم در انتخابات امکان پذیر است که موجب یاس دشمنان و بدخواهان نظام می شود.

در پایان جلسه 7 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی و كسب اكثریت نسبی آرا به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت اجرایی بخش مركزی تعیین شدند.

بخشدار، نماینده اداره ثبت احوال، نماینده اداره آموزش و پرورش، نماینده جهاد كشاورزی به همراه 7 نفر از معتمدین، هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش را تشكیل می دهند.

بر اساس تبصره یک از ماده 45 قانون، مهلت ثبت نام 7 روز از 26 فروردین تا پایان وقت اداری 92/2/1 می باشد و تأیید صلاحیت داوطلبان بعد از تأیید هیأت نظارت اتفاق می افتد.

لازم به ذکر است مهلت اعتراض به نتایج هیأت اجرایی در تأیید صلاحیت داوطلبان 4 روز پس از اعلام نتیجه بوده و هیأت نظارت تا 10 روز از تاریخ دریافت شکایات باید به موارد رسیدگی نماید و آخرین مهلت اعلام نتایج تأیید صلاحیت داوطلبان، 18 اردیبهشت است.

اسامی اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد به شرح ذیل است:

1-                محسن نعیمی (بخشدار مركزی و رئیس هیأت اجرایی انتخابات بخش)

2-                معصومه اكبری دخت (نماینده اداره ثبت احوال)

3-                مسعود باقری (نماینده اداره آموزش و پرورش)

4-                حسينعلی صادق زاده (نماینده جهاد كشاورزی)

5-                مصطفی قاسمیان (عضو)

6-                سید عبدالكریم هاشمی (عضو)

7-                حسین كرمی (عضو)

8-                علی محمد علیپور (عضو)

9-                حسین خانی زاده (عضو)

10-           عبدالرضا محمدی زاده (عضو)

11-           علی رحمانی (عضو)

--------------------------------

ماده 33- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره 1- برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره 2- اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.