به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ در جلسه اي که در محل خانه بهداشت روستاي وحدت آباد و با حضور سرپرست بخشداري آسفيچ، سرپرست مركز بهداشتي درماني بخش، رئيس شوراي اسلامي روستاي وحدت آباد برگزار شد،از تلاش هاي خستگي ناپذير بهورزان خانه بهداشت وحدت آباد با همکاري شوراي اسلامي وحدت آباد تقدير و تشکر شد.

زينلي، سرپرست بخشداري آسفيچ ضمن تقدير و تشکر از بهورزان اين روستا،نقش بهورز را در بهداشت و سلامت روستا برجسته خواند و افزود: روستاها با حضور بهورزان کارآمد،ميتوانند در جلوگيري از گسترش بيماري ها نقش مؤثري داشته باشند.