بنا بر اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور تیم انصار بهاباد در روز یک شنبه 7 آذرماه از ساعت 14 میزبان تیم فجر رفسنجان است و در هفته نهم این مسابقات هم در روز جمعه 12 آذرماه در شهر قاین مهمان تیم بستنی اعتمادیان است.
همچنین تیم انصار بهاباد در روز جمعه 19 آذرماه میزبان آرمان صدرا شیراز است

.