آگهی مناقصه طراحی سایت مصلای بهاباد

آگهی مناقصه عمومي طراحي سايت مصلاي شهرستان بهاباد

فرمانداري شهرستان بهاباد در نظر دارد طراحي سايت مصلي شهرستان بهاباد را به مساحت 33921 مترمربع جهت انجام مراحل طراحي به مناقصه عمومي بگذارد.

لذا مشاورين و طراحان واجد شرايط، مستندات احراز صلاحيت خود و همچنين نمونه كار در زمينه طراحي مصلي را به نشاني:

يزد- بهاباد- خيابان آخوند ملاعبدا...- فرمانداري بهاباد (كد پستي: 8976115879) ارسال نمايند.

حداكثر تاريخ ارسال:  15 / 08 / 1391

تلفن تماس: 4721020 ؛ 4720840-0352

«روابط عمومي فرمانداري بهاباد»