به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای اجرای ماده 39 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 31 آیین نام اجرایی، آگهی محل های شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بهاباد برای آگاهی شهروندان منتشر شد.