به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، آگهی محل های شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهاباد برای آگاهی شهروندان منتشر شد.