به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در اجرای ماده 51 قانون انتخابات وماده 56 آئین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بهاباد می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بهاباد به شرح زیر می باشد.